Obsazenost sokolovny - sokol

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec commodo sapien et dapibus consequat.
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Z činnosti TJ Sokol Mosty u Jablunkova v roce 2017
TJ Sokol Mosty u Jablunkova je největším zájmovým spolkem v obci. Během loňského roku pořádala řadu sportovních akcí a účastnila se sportovních soutěží, se kterými bych Vás tímto chtěla seznámit.


Sportovní akce
Únor          - 41. ročník -  Veřejné lyžařské závody TJ Sokol Mosty u Jablunkova 2017  lyžařské závody  pro  děti, dospělé a seniory

Květen   - Výšlap s oddílem aerobiku na Skalku

Červen   - 13. ročník - Mostecká věžička – šachový turnaj pro děti
  - 16. ročník - Mostecká věž –šachový turnaj pro dospělé   

Srpen   -  Fotbalový a nohejbalový turnaj  - součást akcí Mosteckého léta
 -  Běh od Tatier k Dunaju – štafetový běh na Slovensku za účasti členů       horolezeckého oddílu

Září – říjen    -  Historie a současnost TJ Sokol Mosty ve fotografiích – výstava fotografií v                     dřevěnce  „Na Fojtství“

Listopad   -  Turistický výšlap na Skalku

Prosinec    -  Volejbalový turnaj „Memoriál Viléma Latochy“
    -  60.výročí založení volejbalového oddílu
  -  15. ročník - Mikulášský turnaj o pohár předsedy fotbalového oddílu
  -  XXIII. ročník - Běh do vrchu Mosty – Skalka „Memoriál Milana Podešvy“
  -  Mikulášské cvičení oddílu aerobiku

Sportovní soutěže
Kopaná
Březen – listopad  - Okresní přebor mužů
Duben – říjen        - Okresní přebor žáků a dorostenců

Volejbal
Duben – listopad  - Okresní přebor mužů 1.A třídy
Duben - září          - Krajský přebor kadetů

Šachy
Duben – listopad   - Krajská šachová soutěž

Lyžování
Leden  - březen – MČR, Republikový a krajský přebor žáků v alpských disciplínách

Výkonný výbor TJ Sokol Mosty u Jablunkova děkuje všem organizátorům a účastníkům všech sportovních akcí a sportovních soutěží. Sport byl a je součástí života v obci. Má řadu stálých příznivců a aktivních vyznavačů. Vždyť v TJ je aktivních 8 sportovních oddílů a je registrováno celkem 436 členů, z toho 188  osob - mládeže do 18 let.

Poděkování za podporu činnosti
Výkonný výbor TJ Sokol Mosty u Jablunkova děkuje všem sponzorům a dárcům, kteří v roce 2017 finančně podporovali činnost naší tělovýchovné jednoty. Zvláště pak děkujeme za finanční podporu OÚ Mosty u Jablunkova, bez které by se řada soutěží a akcí nemohla uskutečnit.

Ing. Ingrid Legierská,
předsedkyně TJ Sokol Mosty u Jablunkova

Dne 12.11.2017 pořádal turistický oddíl podzimní výšlap na Skalku. Akce se zúčastnilo 31 členů Tělovýchovné Jednoty Sokol Mosty u Jablunkova.  Předchozí deštivé dny a samotné brzké nedělní ráno nijak nenasvědčovaly zdárnému průběhu akce, ale během dne nastaly doslova ideální podmínky pro podzimní turistiku.  V cíli cesty na Chatě Skalka probíhala akce „Svatomartinská husa na Skalce“,  a tak řada členů završila výšlap vydatným svatomartinským obědem.  
Děkuji všem členů TJ za účast a turistickému oddílu za organizaci celé akce. Doufám, že příště bude účast ještě větší a stane se tak dlouholetou tradicí.
Ing. Ingrid Legierská
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky