Sokol Mosty

TJ Sokol Mosty u Jablunkova
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Pozvánka na valnou hromadu TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s.
Jménem výkonného výboru TJ Sokol Mosty u Jablunkova Vás chci pozvat na valnou
hromadu TJ Sokol Mosty u Jablunkova z.s.
Datum konání valné hromady byl stanoven na den 19 .4.2024 , v 17:00 hod,
v budově Hotela Grůň č.p. 700, 739 98 Mosty u Jablunkova.
Jednací řád valné hromady TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s.
Program:
1) Úvod, seznámení s programem, schválení jednacího a volebního řádu.
2) Volba předsedajícího valné hromady
3) Volba návrhové, mandátové a volební komise a ověřovatelů zápisu
4) Zpráva o činnosti TJ za uplynulé období 2023
5) Zpráva o hospodaření TJ v roce 2023 a návrh rozpočtu na rok 2024
6) Zpráva kontrolní komise
7) Zpráva mandátové komise
8) Hlasování o počtu členů výkonného výboru a počtu členů kontrolní komise
9) Volba člena výkonného výboru
10) Volba člena kontrolní komise
11) Hlasování o výši členských příspěvků na rok 2024
12) Zpráva návrhové komise – usnesení
13) Diskuze a závěr

Dne 19.3.2024
Ing. Ingrid Legierská
Předsedkyně
TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s.
Rekonstrukce sokolovny – shrnutí
V roce 2018 realizovala TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. investiční akci „Rekonstrukce sportovní haly - II. etapa“. Šlo o poměrně náročnou akci, ale důležitou jak z hlediska zlepšení podmínek pro sportovce, tak z hlediska funkčnosti samotné budovy sokolovny.

Výměnou střešní krytiny včetně okapového systému střechy byly zabezpečeny vnitřní prostory sokolovny před zatékáním. V celé budově byly vyměněny rozvody elektřiny a nově nám halu i jiné místnosti osvětlují LED svítidla. Vytápění sokolovny a ohřev vody zabezpečuje nový plynový kondenzační kotel a za hezkých slunečných dnů bude využíván solární systém, takže dojde i k úsporám energie.
Nejvíce viditelné jsou ale změny na samotném sportovišti. Pro handicapované sportovce byl vybudován nový bezbariérový vchod. Na místě, kde bývala společenská místnost, byly vytvořeny nové bezbariérové šatny. Prostor mezi jevištěm a halou byl zazděn, díky čemuž vznikla malá tělocvična. V prostorách této malé tělocvičny je na příští rok naplánována instalace nové horolezecké stěny, takže ukončením této rekonstrukce investiční akce TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. neskončily. Obě tělocvičny mají nový povrch, na odpružený rošt byla položena PUR podlaha, což je obrovský rozdíl zejména v pružnosti oproti původní dřevěné podlaze. V současné době je sokolovna plně k dispozici jak sportovním oddílům TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s., tak široké veřejnosti.Náklady na rekonstrukci sokolovny se vyšplhaly do výše 9 136 707,55 Kč vč. DPH, přičemž TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. získala na úpravy dotaci MŠMT ve výši 4 298 395,28 Kč. Investiční akce se mohla uskutečnit hlavně díky dotaci Obce Mosty u Jablunkova ve výši 2 800 000 Kč. Zbývající náklady byly hrazeny z vlastních zdrojů. Tímto bychom chtěli poděkovat vedení Obce Mosty u Jablunkova za finanční podporu této investiční akce. Před námi jsou další výzvy, jako například již zmiňovaná instalace horolezecké stěny, oprava bočního schodiště a oprava fasády budovy sokolovny. Věříme, že i nadále nám Obec Mosty u Jablunkova bude nápomocna, a vyjde nám vstříc v našich investičních plánech. Však TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. je nedílnou součástí obce a veškerá sportovní zařízení, ať už je to sokolovna anebo hřiště, patří do jejího koloritu a rázu.
Bc. Pavel Kantor
místopředseda TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s.
NÁZEV:TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s.
IČO:61984388
FORMA:Spolek
SCHRÁNKA: rmymuvy
DIČ (DPH):CZ61984388,
ADRESA:Mosty u Jablunkova 700, 739 98 Mosty u Jablunkova
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky