Sponzoři - Sokol Mosty

TJ Sokol Mosty u Jablunkova
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

  2022
Neziskové organizaci TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. byla v roce 2022 poskytnuta podpora
Dary: Obec Mosty u Jablunkova  120.000,-
Ostatní dary (5000 – 20 tis) 103.000,- Kč
Dotace v roce 2022:
Dotační prostředky z NSA (národní sportovní agentura)
Můj Klub 2022  399.330 Kč
Dotační prostředky z NSA Provoz a údržba 2022     176.592,- Kč
Podpora sportu MSK 2022 (moravskoslezský kraj)  94.700,- Kč
Dotační prostředky od Obce 2022                            365.000,- Kč
Investiční dotace NSA – Rekonstrukce sportovní haly IV. Etapa   2.653.286 Kč
Investiční záměr: Rekonstrukce sportovní haly -  IV etapa byla složena z jednotlivých stavebních  pododdílů
  • Vestavba horolezecké stěny
  • Fasáda čelní
  • Fasáda zadní
  • Oprava doplnění dřevěného obkladu štítové stěny
  • Doplnění akustického SDK podhledu
  • Doplnění akustického obkladu stěnyRok 2021

Neziskové organizaci TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. byla v roce 2021 poskytnuta účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Obce Mosty u Jablunkova na činnost, granty a provoz organizace ve výši 309.000,-Kč.
 
 
TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. obdržela v roce 2021 peněžitý dar ve výši 120 000,-Kč od Obce Mosty u Jablunkova.
 
 
TJ Sokol Mosty u Jablunkova z.s. děkuje obci Mosty u Jablunkova za podporu.
 
 
 
Neziskové organizaci TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. byla v roce 2021 poskytnuta účelová neinvestiční dotace MŠMT v rámci Výzvy „MŮJ KLUB 2021“ v rámci státní podpory sportu ve výši 414.183,75Kč.
 

 
TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. tímto děkuje MŠMT za podporu
 
 
Neziskové organizaci TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. byla v roce 2021 poskytnuta účelová neinvestiční dotace z programu „Podpora sportu v moravskoslezském kraji SPORT MSK 2021 – TJ/SK“  , financovaná z rozpočtu MSK na rok 2021. Dotace ve výši 96.300,-Kč byla poskytnutá
 
 
prostřednictvím Servisního centra sportu Česká unie sportu, z.s.
 
 
 
TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. tímto děkuje MSK a České unie sportu, z.s. za podporu
prostřednictvím Česká unie sportu, z.s.

TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. tímto děkuje MSK a České unie sportu, z.s. za podporu

Rok 2020

Neziskové organizaci TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. byla v roce 2020 poskytnuta účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Obce Mosty u Jablunkova na činnost, granty a provoz organizace ve výši 340 000,-Kč.
TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. obdržela v roce 2020 peněžitý dar ve výši 120 000,-Kč od Obce Mosty u Jablunkova.
Dále byla poskytnutá učelová dotace na opravu fasády a nápisy sokolovny, návrhem obce v částce 599 583 kč.
TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. tímto děkuje obci Mosty u Jablunkova za podporu.


Neziskové organizaci TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. byla v roce 2020 poskytnuta účelová neinvestiční dotace MŠMT v rámci Výzvy „MŮJ KLUB 2020“ v rámci státní podpory sportu ve výši 413 050,00,-Kč.

TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. tímto děkuje MŠMT.za podporu
Neziskové organizaci TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. byla v roce 2020 poskytnuta účelová neinvestiční dotace z programu „Podpora sportu v moravskoslezském kraji SPORT MSK 2020 – TJ/SK“  , financovaná z rozpočtu MSK na rok 2020. Dotace ve výši 136 500,00,-Kč byla poskytnutá
prostřednictvím Česká unie sportu, z.s.

TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. tímto děkuje MSK a České unie sportu, z.s. za podporu


Rok 2019
 
                                               
 
Neziskové organizaci TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. byla v roce 2019 poskytnuta účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Obce Mosty u Jablunkova na činnost, granty a provoz organizace ve výši 330 400,-Kč.
 
TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. obdržela v roce 2019 peněžitý dar ve výši 120 000,-Kč od Obce Mosty u Jablunkova.
 
TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. tímto děkuje obci Mosty u Jablunkova za podporu.
 
 
 
 
 
Neziskové organizaci TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. byla v roce 2019 poskytnuta účelová neinvestiční dotace MŠMT v rámci Výzvy „MŮJ KLUB 2019“ v rámci státní podpory sportu ve výši 370 150,-Kč.
 TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. tímto děkuje MŠMT.za podporu
 
 

 
 
 
 
Neziskové organizaci TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. byla v roce 2019 poskytnuta účelová neinvestiční dotace z programu „Podpora sportu v moravskoslezském kraji SPORT MSK 2019 – TJ/SK“  , financovaná z rozpočtu MSK na rok 2019. Dotace ve výši 100 000,-Kč byla poskytnutá prostřednictvím Česká unie sportu, z.s.
 
 
TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. tímto děkuje MSK a České unie sportu, z.s.za podporu
 
 


Rok 2018
 
 
 
Neziskové organizaci TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. byla v roce 2018 poskytnuta účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Obce Mosty u Jablunkova na činnost, granty a provoz organizace ve výši 344 000,-Kč.
 
TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. obdržela v roce 2018 peněžitý dar ve výši 120 000,-Kč od Obce Mosty u Jablunkova.
 
TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. děkuje za podporu
 
 
 
 
TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. obdržela v roce 2018 finanční dar ve výši 8000,-Kč od Česká unie sportu, z.s., na akci s názvemLyžařské závody pro veřejnost TJ Sokol Mosty“
 
 
TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. děkuje za podporu
 
 
 
 
Neziskové organizaci TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. byla v roce 2017 poskytnuta účelová neinvestiční dotace MŠMT v rámci programu „ MŮJ KLUB“ v rámci státní podpory sportu ve výši 415 000,-Kč.
 
TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. děkuje za podporu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rok 2017
 
 
 
Neziskové organizaci TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. byla v roce 2017 poskytnuta účelová neinvestiční dotace MŠMT v rámci PROGRAMU VIII – „Organizace sportu ve sportovních klubech“ v rámci státní podpory sportu ve výši 241 000,-Kč.
 
TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. děkuje za podporu
 
 
 
 
Neziskové organizaci TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. byla v roce 2017 poskytnuta účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Obce Mosty u Jablunkova na činnost, granty a provoz organizace ve výši 345 000,-Kč.
 
TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. obdržela v roce 2017 peněžitý dar ve výši 120 000,-Kč od Obce Mosty u Jablunkova.
 
TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. děkuje za podporu
 
 
   
 
Neziskové organizaci TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. byla v roce 2017 poskytnuta účelová neinvestiční dotace prostřednictvím FAČR ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu na rok 2017 PROGRAM V – Činnost sportovních svazů. Výše podpory z Programu V MŠMT byla ve výši 23 307,-Kč.
 
 
TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. děkuje za podporu
 
 
   
 
Neziskové organizaci TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. byla v roce 2017 poskytnuta účelová neinvestiční dotace prostřednictvím Česká unie sportu, a.s. ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu na rok 2017 z Programu MŠMT č. X - PROJEKTY PRO SPORTOVÁNÍ VEŘEJNOSTI:  Sportovní hry seniorů – akce: Turnaj "Starých gard" ve fotbale ve výši 10 000,-Kč
 
 
TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. děkuje za podporu
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky